• Η φωτογραφία είναι άποψη

  • Η φωτογραφία είναι στάση ζωής

  • Η φωτογραφία είναι τέχνη

  • Η φωτογραφία είναι τεχνική

  • Η φωτογραφία είναι μέσο απεικόνισης

  • Η φωτογραφία είναι η ένωση της τέχνης με την επιστήμη